Geflüchtet aus der Ukraine - FAQ

Geflüchtet aus der Ukraine - FAQ

Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnis
Вид на жительство и разрешение на работу


Пра в а та обов ’язки осіб , яки м над а єть ся ти мчас ов ий з ах ист

Ви отримали захист або звернулися з проханням про захист у Німеччині у зв’язку з нападом Росії на Україну. Відповідно до законодавства Європейського Союзу та Німеччини ми зобов’язані проінформувати вас про основні права та обов’язки, пов’язані з цим захистом. Ця інформація не заміняє детальної інформації з усіх важливих аспектів для мігрантів, що прибувають до Німеччини. Така інформація доступна різними мовами, зокрема українською, на сайті  https://handbookgermany.de/.

Ця пам’ятка призначена лише для осіб, які були зареєстровані згідно з виконавчим рішенням Ради Європи № 2022/382 від 4 березня 2022 щодо констатації масового напливу переміщених осіб із України згідно з визначенням ст. 5 Директиви 2001/55/EC і надання їм тимчасового захисту (Офіційний бюлетень ЄС / Amtsblatt L 71 від 04.03.2022 р., стор. 1) і перебувають на території Німеччини.

Ваш е прав о на перебу ва ння в Німе ччині

До кінця травня 2022 року ви можете залишатися в Німеччині без улагодження формальностей, тобто без дозволу на перебування. Зверніться до управління у справах іноземців (Ausländerbehörde) за місцем проживання, якщо ви туди ще не зверталися. Після подання заяви до місцевого управління у справах іноземців, пред’явлення ідентифікаційних документів та реєстрації ваших особистих даних ви отримаєте тимчасову довідку про надання вам права на перебування в Німеччині. Також буде подано запит на випуск для вас картки формату, стандартного для Європейського Союзу.
Тимчасова довідка й картка, яку ви отримаєте пізніше, підтверджують ваше право на перебування в Німеччині. У цих документах ви можете перевірити, на який строк вам надано захист. У разі потреби строк може бути продовжений.
Якщо ви виконуєте умови для отримання дозволу на перебування з іншої причини, ви можете подати заяву про надання вам відповідного дозволу пізніше. Дозвіл, який надається в межах тимчасового захисту, не позбавляє права на отримання іншого дозволу.

З а кордонни й пас порт і посв ід чення і нозе много громад янина

Якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта, але вашу особу підтверджено, вам можуть видати посвідчення іноземного громадянина, яке замінить закордонний паспорт.

Робота

Якщо ви отримали документ із позначкою

Erwerbstätigkeit erlaubt («Дозволено здійснювати трудову діяльність»),

це означає, що ви маєте право на роботу в Німеччині (можете працювати як приватний підприємець або як найманий працівник). Однак поки ви не отримали такий документ, у вас немає цього права. Обов’язково ознайомтеся зі своїми обов’язками щодо сплати податків і соціального страхування у зв’язку з початком трудової діяльності.
Ви також маєте право на провадження незалежної професійної діяльності. Дізнайтеся, які додаткові дозволи або довідки треба отримати для цього у державних установах, наприклад, у відомстві з питань нагляду за підприємницькою діяльністю (Gewerbebehörde) чи податковій інспекції (Finanzamt). Для цього ви можете звернутися у відповідний консультаційний центр, наприклад, при торгово- промисловій палаті.

Ос обли в ос ті, пов ’яза ні з обмеже нням у п рав і ви бору мі сц я прожи в а ння,
с ка с ув а нням обме же ння а бо зміною мі сц я прожи в а ння

Людям, яким дозволено перебувати в Німеччині, також дозволено вільно пересуватися на території Німеччини. Однак поки ви отримуєте соціальну допомогу, вас можуть обмежити у праві вибору місця проживання. Це необхідно для рівномірного розподілу коштів, які виділяються на соціальну допомогу, по всій країні. Якщо це обмеження стосується вас, вам про це вже повідомили. Коли ви зможете забезпечувати себе самі або вам доведеться змінити місце проживання з цією метою, обмеження в праві вибору місця проживання буде скасовано. Це можливо також із гуманітарних міркувань, наприклад, для возз’єднання розлучених членів сім’ї, або якщо ви вирішили отримати академічну або професійну освіту і для цього вам треба змінити місце проживання.
Ви також можете подати заяву на перенесення місця проживання в іншу країну Європейського Союзу. Якщо буде вирішено задовольнити вашу заяву, ви отримаєте довідку про перенесення місця проживання (Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung). У цій довідці будуть дані установи, до якої вам треба звернутися з цією довідкою в іншій країні для узгодження подальших дій.
З усіх питань щодо обмеження в праві вибору місця проживання та перенесення місця проживання звертайтеся до управління у справах іноземців, а не до реєстраційних органів.

Под орожі кра їна ми Ше нге нс ь кої зони

Коли ви отримаєте картку, яка підтверджує ваше право на перебування (не тимчасову довідку), ви матимете право — за наявності дійсного закордонного паспорта або посвідчення іноземного громадянина — на виїзд до інших країн

Шенгенської зони з дотриманням правила 90/180, якщо можете самі профінансувати цю поїздку. Однак ви не маєте права на роботу в іншій країні без дозволу цієї країни, за винятком діяльності, типової для ділових поїздок (наприклад, відвідання виставок або проведення переговорів від імені вашого роботодавця з Німеччини).

Анулювання дозв олу на пе ребу ва ння та у ни кне ння анулювання

Якщо ви перебуватимете за межами Німеччини понад шість місяців, ваш дозвіл на перебування буде анульований, якщо управління у справах іноземців не встановить попередньо інший строк. Тому якщо ви хочете виїхати до іншої країни більше ніж на шість місяців, а потім повернутися, наприклад, до родичів або у зв’язку з роботою, заздалегідь зверніться до управління у справах іноземців для подовження строку дії вашого права на перебування.

Дод а тков а і нформац ія

У цій пам’ятці йдеться лише про ваше право на перебування. Уже найближчим часом вам може знадобитися інформація, яка виходить за межі того, що ми можемо включити до цієї короткої пам’ятки.
Зокрема, вам може бути цікаво:

 • що якщо ви потребуєте соціальної допомоги, то можете знайти інформацію про умови її надання на сайті Федерального міністерства праці та соціальних справ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales);
 • що ви будете отримувати листи й номери у зв’язку з вашими документами, податковими та соціальними питаннями, які вам знадобляться в майбутньому;
 • як можна отримати допомогу в разі хвороби та в інших випадках;
 • ⦁    як укласти найнеобхідніші договори (для відкриття рахунку, користування мобільним зв’язком та інтернетом, оренди житла, у разі потреби договір із постачальником електроенергії) і що треба враховувати;
 • як отримати посвідчення водія європейського зразка замість наявного;
 • як ви можете сповістити людей, які, можливо, вас шукають, про те, що ви в безпеці, і передати їм свої контактні дані;
 • як працює система реєстрації (за місцем проживання).


Корисну інформацію з цього приводу ви можете знайти на сайті  https://handbookgermany.de/, в інших буклетах і пам’ятках. Також не забувайте, що є багато консультаційних центрів для мігрантів із різних питань.Bank & Bargeld & Finanzen / Банк и бар Деньги и финансы
Kontaktdaten Bank / Контактная информация Банк

KSK Mayen - Standort Plaidt
Bahnhofstraße 20, 56637 Plaidt
Tel.: 02651/873430

KSK Mayen - Standort Kruft
Alte Chaussee 57, 56642 Kruft
Tel.: 02651/874510

KSK Mayen - Standort Nickenich
Hauptstraße 78, 56645 Nickenich
Tel.: 02651/873550
 
Bargeld und elektronischer Zahlungsverkehr
Наличные и электронные платежи


Der Umtausch von ukrainischem Bargeld in Euro ist aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. Überweisungen in die Ukraine sind aktuell noch möglich, allerdings ist damit zu rechnen, dass es zu Einschränkungen kommen könnte. Auch mit technischen Unterbrechungen im Zahlungsverkehr sind aufgrund der Situation vor Ort nicht ausgeschlossen. Ein Geldtransfer in die Ukraine ist derzeit kostenfrei möglich, weitere Informationen hierzu erhalten sie unter: https://www.sparkasse.de/aktuelles/zahlungsverkehr-ukraine-russland.html#zahlungsverkehr-ukraine

возможны, но ожидаются ограничения. В связи с текущей ситуацией нельзя исключать технические перебои в платежных операциях. Обмен украинской валюты на евро в связи с текущей ситуацией невозможен. В настоящее время денежный перевод в Украину возможен бесплатно. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти на сайте: https://www.sparkasse.de/aktuelles/zahlungsverkehr-ukraine-russland.html#zahlungsverkehr-ukraine

Gesundheit / Здоровье
Grundsätzlich sind die medizinischen Behandlungskosten von ihnen selbst zu zahlen, wenn sie über ein entsprechendes Einkommen bzw. Vermögen verfügen. Wer also nicht hilfebedürftig ist, sollte sich daher freiwillig privat krankenversichern. Die privaten Krankenversicherungen bieten entsprechende Verträge an.
Ukrainische Staatsangehörige, die hilfebedürftig sind und Asylbewerberleistungen oder Sozialhilfe beziehen, erhalten mit den Asylbewerberleistungen alle notwendigen „Hilfen zur Gesundheit“ vom Staat. Diese schließen in den ersten 18 Monaten aber nur eine Basisversorgung (akute Krankheit und Schmerzen) ein. Erst ab dem 19 Monat findet eine Regelversorgung vergleichbar mit den Krankenkassenleistungen statt.
Ihr Kontakt bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - krankenhilfe@kvmyk.de

In akuten Notfällen rufen Sie bitte IMMER die Notrufnummer 112 an oder suchen die Notaufnahme eines Krankenhauses auf.

В принципе, расходы на лечение должны олачиваться вами лично, если вы имеете соответствующий доход или имущество. Поэтому тем, кто не нуждается в помощи, следует заключить добровольное частное медицинское страхование. Частные медицинские страховщики предлагают соответствующие контракты.
Граждане Украины, нуждающиеся в помощи и получающие пособие для беженцев или социальную помощь, получают всю необходимую "медицинскую помощь" за счёт государства включёнными в пособия для беженцев. Однако они включают только базовый уход (острые заболевания и боль) в течение первых 18 месяцев. Только с 19-го месяца предоставляется стандартный уход, сопоставимый с выплатами по медицинскому страхованию.
Ваш контакт в администрации района Майен-Кобленц - krankenhilfe@kvmyk.de

В острых чрезвычайных ситуациях ВСЕГДА звоните в отдел скорой помощи по телефону 112 или обращайтесь в приемную больницы.

Kommunikation mit Ärzten bei Sprachbarriere
Общение с врачами в случае языкового барьера

https://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html

⦁    Was tun im Krankheitsfall / Что делать в случае болезни
⦁    Kontaktieren sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116117
⦁    Suchen sie gegebenenfalls das nächste Krankenhaus auf.
⦁    Обратитесь в дежурную медицинскую службу по телефону 116117
⦁    При необходимости обратитесь в ближайшую больницу.
 

Krankenhäuser / Больницы

 • Krankenhaus Andernach
  Ernestus-Platz, 56626 Andernach
  Tel.: 02632/4040
 • Krankenhaus Mayen
  Siegfriedstraße 20 – 22
  Tel.: 02651/830


Kinder & Schule/ Дети и школа
Schulpflicht
Der Schulbesuch für alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz haben, Pflicht (§56 SchulG). Der Schulbesuch dauert in der Regel 12 Jahre (§7 SchulG). Ukrainische Staatsangehörige, die minderjährig sind und sich aufgrund des Krieges in Rheinland-Pfalz aufhalten, sind somit praktisch ab dem Tag der „Wohnsitzannahme“ an einer entsprechenden Schule anzumelden. Ausgenommen sind Personen, die bereits einen Schul- oder Berufsabschluss haben. Wer in der Ukraine ein Gymnasium besucht hat, sollte in Deutschland auch wieder an einem Gymnasium angemeldet werden. Die staatlichen Schulen dürfen Schüler nicht alleine aufgrund der Sprachdefizite ablehnen. Für weitere Informationen lassen Sie sich bitte von der entsprechenden Schule vor Ort beraten.

Обязательное образование
⦁    Посещение школы является обязательным для всех детей и подростков, которые проживают на территории Германии, на земле Рейнланд-Пфальц (§56 SchulG). Как правило, обучение в школе длится 12 лет (§7 SchulG). Таким образом несовершеннолетние граждане Украины, находящиеся в Рейнланд-Пфальце в связи с военной ситуацией на Украине, должны быть заретистрированы в соответствующую школу со дня геристрации по месту жительства. Лица уже имеющие диплом об окончании школы или профессиональную квалификацию исключаются. Каждый, кто учился в гимназии в Украине, может быть зарегистрирован в гимназию Германии. Государственные школы не должны отказывать ученикам только на основании языкового дефицита. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с соответствующей местной школой
⦁   
Informationen zum Schulsystem in Rheinland-Pfalz erhalten sie unter: https://bm.rlp.de/de/bildung/schule/bildungswege/
Информация о системе школьного образования в земле Рейнланд-Пфальц доступна на сайте:
https://bm.rlp.de/de/bildung/schule/bildungswege/

⦁    Kontakten zu den Schulen / Контакты со школами
⦁    Grundschulen / Начальные школы
⦁    Grundschule Plaidt
Schulstraße 5, 56637 Plaidt
Tel: 02632/5087
E-Mail: grundschule.plaidt@t-online.de
Webseite: http://www.gs-plaidt.de/
⦁    Grundschule Kruft
Alte Chaussee 34, 56642 Kruft
Tel.: 02652/6778
E-Mail: Grundschule-Kruft@t-online.de
Webseite: http://www.grundschule-kruft.de/
⦁    Grundschule Nickenich
Kolpingstraße 18, 56645 Nickenich
Tel.: 02632/81820
E-Mail: grundschule-nickenich@t-online.de
Webseite: https://www.grundschule-nickenich.de/
⦁    Grundschule Saffig
Neuwieder Straße 12, 56648 Saffig
Tel.: 02625/4721
E-Mail: gs_saffig@t-online.de
Webseite: https://www.grundschule-saffig.de/
⦁    Weiterführende Schulen / Средние школы
⦁    Integrierte Gesamtschule Pellenz
Wilhelm-Röntgen-Straße 4, 56637 Plaidt
Tel.: 02632/947840
E-Mail: sekretariat@igspellenz.de
Webseite: http://www.igspellenz.de/

Corona
Corona-Regeln / Правила Короны
Die aktuell geltenden Corona-Regeln können sie unter folgender Webseite finden: https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
С действующими коронными правилами можно ознакомиться на сайте
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/

Corona Schutzimpfung
Вакцинация против короны

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Sputnik-Impfungen in der EU nicht anerkannt ist. Digitale Impfnachweise aus der Ukraine scheinen nicht mehr zu funktionieren. Im Zweifel gelten sie somit als ungeimpft. Sie können auch ohne Gesundheitskarte kurzfristig einen Impftermin erhalten. Für die Impfung benötigen sie ein Ausweisdokument, eine Meldebescheinigung und ihren Asylbewerberleistungsbescheid. Impfungen sind frühestens ab einem Alter von 5 Jahren möglich. Das Landesimpfzentrum Koblenz bietet Impfungen mit BionTech, Moderna und Novavax an.
Weitere Informationen erhalten sie unter https://www.kv-rlp.de/praxis/coronavirus/impfung/
Einen Termin können sie unter https://impftermin.rlp.de/de/ vereinbaren
Департамент здравоохранения отмечает, что прививка "Спутник" не признана в ЕС. Цифровые сертификаты прививок из Украины, по всем данным больше не работают и в случае сомнений приехавшие беженцы считаются невакцинированными. При желании вы можете записаться на прививку в кратчайшие сроки без медицинской карты. Для вакцинации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации и справку о пособии для беженцев. Прививки можно делать не ранее чем с 5-летнего возраста. Государственный центр вакцинации в Кобленце предлагает вакцинацию препаратами BionTech, Moderna и Novavax.
За дополнительной информацией обращайтесь https://www.kv-rlp.de/praxis/coronavirus/impfung/
Вы можете записаться на прием по адресу: https://impftermin.rlp.de/de/

Führerschein und Auto

⦁    Führerscheine
⦁    Водительские удостоверения
⦁    Ihr Führerschein ist in Deutschland grundsätzlich 6 Monate lang gültig und muss nicht übersetzt werden. Nach Ablauf der 6 Monate wenden sie sich bitte an die Führerscheinstelle der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9; 56068 Koblenz. Tel.: 0261/1080.
⦁    Ваши водительское удостоверение действительно в Германии в течение 6 месяцев и не требуют перевода. По истечению срока 6 месяцев обратитесь в отдел выдачи водительских удостоверений по адресу: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9; 56068 Koblenz. Tel.: 0261/1080.
⦁    Grüne Karte für Autos
⦁    Зеленая карта для автомобилей
⦁    Die Grüne Karte dient für Autos im Ausland als Nachweis einer bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherung. Autohalter aus der Ukraine müssen die Grüne Karte im Ausland mitführen. Für versicherte Fahrzeuge sollte die Grüne Karte umgehend nachgefordert werden. Unversicherte Fahrzeuge sollten zügig nachversichert werden. Haftpflichtschäden von unversicherten Fahrzeugen können bis zum 31.05.2022 über das „Deutsche Büro Grüne Karte“ abgewickelt werden.
⦁    Зеленая карта - служит подтверждением наличия страховки автомобилей за рубежом. Владельцы автомобилей из Украины должны иметь при себе "Зеленую карту" за границей. Для вами застрахованных транспортных средств "Зеленая карта" должна быть запрошена немедленно. Незастрахованные автомобили должны быть перестрахованы в ближайщее время. В случаях авафий и повреждения незастрахованого автомобиля, претензии могут быть до 31. 05. 2022 года  урегулированы через „Deutsche Büro Grüne Karte".

⦁    Öffentlicher Personennahverkehr
⦁    Общественный транспорт
⦁    Ukrainische Flüchtlinge dürfen die Fernzüge der Deutschen Bahn kostenlos nutzen. Seit 01.03.2022 ist auch die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehres in Deutschland bis zum 31.05.2022 möglich. Als Nachweis genügt in allen Fällen ein ukrainischer Personalausweis oder Reisepass.
⦁    Украинским беженцам имеют право бесплатно пользоваться поездами дальнего следования Deutsche Bahn. С 01.03.2022 - 31.05.2022 беженцы имеют так же право на бесплатное пользование местными общественными транспортами в Германии. В качестве доказательства прав пользования услуг, во всех случаях достаточно удостоверение личности или паспорта гражданина Украины.

⦁    Aktuelle Informationen der Bundes- und Landesregierung
⦁    Текущая информация от федерального правительства и правительства штата
⦁    Aktuelle und wichtige Informationen der deutschen Bundesregierung erhalten sie auf folgender Webseite: https://www.germany4ukraine.de/
⦁    Aktuelle und wichtige Informationen der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung erhalten sich auf folgender Webseite: ⦁    www.ukraine.rlp.de 
⦁    Актуальную и важную информацию от Федерального правительства Германии можно найти на следующем сайте: https://www.germany4ukraine.de/
⦁    Актуальную и важную информацию от правительства земли Рейнланд-Пфальц можно найти на следующем сайте: ⦁    www.ukraine.rlp.de


Bedeutung von Sirenenalarmierungen in der Verbandsgemeinde Pellenz

Die Sirenen in der Verbandsgemeinde Pellenz dienen zur Alarmierung der Feuerwehr. Es besteht also im Falle eines Sirenenalarms keine Gefahr für sie. Um eine sichere Alarmierung der Feuerwehr zu gewährleisten findet jeden Samstag um 12 Uhr ein Probealarm in der gesamten Verbandsgemeinde statt.
Сирены в коммуне Пелленц используются для оповещения пожарной команды. Поэтому в случае срабатывания сирены опасности для вас нет. Для обеспечения безопасного оповещения пожарной бригады, каждую субботу в 12 часов дня включается тестовый сигнал тревоги.


Aktuelle Nachrichten auf Ukrainisch/ Последние новости на украинском языке
⦁    Deutsche Welle
https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/s-9874
⦁    Radio Cosmos WDR
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/sprachen/ukrainisch/index.html


Kontakt zu privaten Hilfsorganisationen

⦁    Cura Plaidt e.V. https://cura-plaidt.de/
⦁    Fremde werden Freunde
    für Kruft: Günter Klein 0174 - 9478460 und Ralf Thomas (rallithomas@aol.com; 01521 - 7934057 (nur WhatsApp)
    für Nickenich: Yolanda Karczewski 02632-948224
    für Plaidt: Claudia Geilen 02632 - 6789
    für Saffig: Anje Kressmann 0176 - 61142519 und Joachim Kressmann 01520 - 2078647.


Was sollte in den ersten Tagen nach der Ankunft in Deutschland getan werden?
Что необходимо сделать в первые дни после прибытия в Германию?

Folgende Aufgaben sollten möglichst zeitnah getan werden
1.    Sich bei der zuständigen Einwohnermeldebehörde anmelden. Hierzu benötigen sie eine Wohnungsgeberbestätigung diese füllt ihr Vermieter für sie aus.
2.    Ein Girokonto bei einer Bank zu eröffnen. Hierzu benötigen Sie eine Meldebescheinigung und einen gültigen Reisepass. Die Meldebescheinigung erhalten sie bei ihrer zuständigen Einwohnermeldebehörde.
3.    Ihren Briefkasten mit ihrem Namen zu beschriften.
4.    Bei Bedarf einen Antrag auf Asylbewerberleistungen bei dem Sozialamt der Verbandsgemeinde Pellenz stellen. Tel.: 02632/2990
5.    Biometrische Fotos von allen Familien machen lassen.
6.    Einen Termin mit der Ausländerbehörde vereinbaren.
Следующие задачи должны быть выполнены как можно скорее
1.    Зарегистрируйтесь в компетентном органе по регистрации жителей. Для этого вам понадобится подтверждение о проживании, которое ваш арендодатель заполнит за вас.
2.    Откройте текущий счет в банке. Вам потребуется свидетельство о регистрации и действующий паспорт. Свидетельство о регистрации можно получить в местном регистрационном управлении.
3.    Подпишите ваш почтовый ящик вашим именем.
4.    При необходимости подайте заявление на получение пособий для беженцев в управлении социального обеспечения в Verbandsgemeinde Pellenz Tel. 02632/2990
5.    Сделайте биометрические фотографии всех членов семьи.
Запишитесь на прием в Бюро регистрации иностранцев.Kontakt zu anderen Behörden
Контакт с другими органами власти

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Ausländerbehörde
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz                                                                                                                                                Tel.: 0261/1080                                                                                    
E-Mail: ⦁    auslaenderbehoerde@kvmyk.de
Webseite: https://www.kvmyk.de/kv_myk/

Agentur für Arbeit                                                                               
Katzenberger Weg 31 – 33, 56727 Mayen                                 
Tel.: 0261/405405                                                                                
E-Mail: ⦁    Mayen@arbeitsagentur.de
Webseite: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/mayen?pk_campaign=googlemybusiness&pk_source=gmb&pk_medium=organic&pk_content=website-link-agentur-fuer-arbeit-mayen-mayen
 
Lotsenhaus für Flüchtlinge                                                                    
Rudolf-Virchow-Straße 5, 56073 Koblenz
Tel.: 0800/4555500
E-Mail: Koblenz-Mayen@arbeitsagentur.de
Webseite: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/startseite

Ohne Ausweis oder Reisepass in Deutschland
Wenn sie ohne Ausweisdokument nach Deutschland eingereist sind und auf Hilfen wie Wohnraum, Geld, Lebensmittel oder eine ärztliche Versorgung benötigen müssen sie sich an die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Dasbachstraße 19, 54292 Trier wenden. Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende ist rund um die Uhr besetzt.


Weitere Informationen erhalten sie unter: https://add.rlp.de/de/ueber-uns/kontakt-und-anfahrt/aufnahmeeinrichtungen-fuer-asylbegehrende/

Если вы приехали в Германию без документа удостоверяющего личность и нуждаетесь в помощи по вопросам жилья, денег, питания или медицинской помощи, обратитесь в центр приема беженцев по адресу: Dasbachstraße 19, 54292 Trier. В центре приема беженцев персонал работает круглосуточно.

за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

https://add.rlp.de/de/ueber-uns/kontakt-und-anfahrt/aufnahmeeinrichtungen-fuer-asylbegehrende/


Sozialleistungen nach dem Asylbewerbergesetz:

Wechsel der Zuständigkeit vom Sozialamt zum Jobcenter Mayen-Koblenz

Ab dem 01.06.2022 erhalten Asylbewerber die Sozialleistungen nicht wie bisher vom Sozialamt, sondern vom Jobcenter Mayen-Koblenz.

Weitere Informationen dazu wird die Verbandsgemeinde Pellenz an die entsprechenden Personen weiterleiten.

Социальные пособия в соответствии с Законом о просителях убежища:

Передача полномочий от Управления социального обеспечения Центру занятости Майен-Кобленц.

С 01.06.2022 года просители убежища будут получать социальные пособия не в Управлении социального обеспечения, как раньше, а в Центре занятости Майен-Кобленц.

Дальнейшая информация об этом будет передана муниципалитетом Ассоциации Пелленц соответствующим лицам

 

DRK-Suchdienst – Verlust von Angehörigen, Vorsorge und Hilfe

Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes ist international tätig. Er ist weltweit vernetzt, um Menschen, die den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben, wieder zusammen zu bringen. Der Suchdienst hat ein hilfreiches Präventionsplakat erstellt, das Tipps gibt, wie man sich vor dem Verlust von Angehörigen schützen kann. Sollten Sie jemanden kennen, der einen Angehörigen auf der Flucht verloren hat, weisen Sie ihn bitte auf den DRK-Suchdienst hin. Die Informationen sind aktualisiert auf Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch verfügbar:

https://www.drk-suchdienst.de/bewaffneter-konflikt-in-der-ukraine/

 

Служба розыска ДРК - Потеря родственников, меры предосторожности и помощь

Служба розыска Немецкого Красного Креста действует на международном уровне. Она объединена в сеть по всему миру для воссоединения людей, потерявших связь со своими родственниками. Служба розыска выпустила полезный профилактический плакат, содержащий советы о том, как защитить себя от потери близких. Если вы знаете кого-то, кто потерял родственника во время бегства, пожалуйста, направьте его в Службу розыска DRK. Информация обновляется и доступна на немецком, английском, русском и украинском языках:

https://www.drk-suchdienst.de/bewaffneter-konflikt-in-der-ukraine/

 

Hilfen für Mütter mit Kind und Schwangere in Not

Das Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) gibt hilfreiche Informationen für schwangere Frauen und Mütter aus der Ukraine, die auf Hilfen angewiesen sind. Die Seite informiert auch über die Aufgaben einer Hebamme. Die Informationen sind auf Russisch und Englisch verfügbar. Die Webseite des NZFH findet sich hier:

https://www.elternsein.info/alltag-mit-kind/hilfe-ukraine/beratung-und-informationen-fuer-familien-aus-der-ukraine/

Помощь нуждающимся матерям с детьми и беременным женщинам

Национальный центр ранней помощи (NZFH) предоставляет полезную информацию для беременных женщин и матерей из Украины, нуждающихся в помощи. На сайте также представлена информация о задачах акушерки. Информация доступна на русском и английском языках. Веб-сайт NZFH можно найти здесь:

https://www.elternsein.info/alltag-mit-kind/hilfe-ukraine/beratung-und-informationen-fuer-familien-aus-der-ukraine/"  

 

Nora – Notruf-App – Die Stille App für Notrufe

Die Nora-Notruf-App wurde insbesondere für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung entwickelt. Sie kann aber auch eingesetzt werden, wenn jemand aufgrund einer Bedrohungslage keinen Notruf am Telefon absetzen kann. Die APP ist einfach herunterzuladen. Sie kann über einen Demo-Notruf ausprobiert werden. Die funktioniert auf Deutsch und Englisch. Die Erklärvideos sind auf Ukrainisch und Russisch verfügbar.

https://www.nora-notruf.de/en-en/nora-video-ukrainian

https://www.nora-notruf.de/en-en/nora-video-russia

Nora - Приложение для экстренных вызовов - Бесшумное приложение для экстренных вызовов

Приложение Nora для экстренного вызова было разработано специально для людей с нарушениями слуха и речи. Однако его также можно использовать, если кто-то не может сделать экстренный звонок по телефону из-за угрожающей ситуации. Приложение легко загрузить. Его можно опробовать с помощью демонстрационного экстренного вызова. Он работает на немецком и английском языках. Пояснительные видеоролики доступны на украинском и русском языках.

https://www.nora-notruf.de/en-en/nora-video-ukrainian  

https://www.nora-notruf.de/en-en/nora-video-russia

Ansprechpartner

Связаться с

Keine Mitarbeiter gefunden.