Geflüchtet aus der Ukraine - FAQ

Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnis
Вид на жительство и разрешение на работу


Пра в а та обов ’язки осіб , яки м над а єть ся ти мчас ов ий з ах ист

Ви отримали захист або звернулися з проханням про захист у Німеччині у зв’язку з нападом Росії на Україну. Відповідно до законодавства Європейського Союзу та Німеччини ми зобов’язані проінформувати вас про основні права та обов’язки, пов’язані з цим захистом. Ця інформація не заміняє детальної інформації з усіх важливих аспектів для мігрантів, що прибувають до Німеччини. Така інформація доступна різними мовами, зокрема українською, на сайті  https://handbookgermany.de/.

Ця пам’ятка призначена лише для осіб, які були зареєстровані згідно з виконавчим рішенням Ради Європи № 2022/382 від 4 березня 2022 щодо констатації масового напливу переміщених осіб із України згідно з визначенням ст. 5 Директиви 2001/55/EC і надання їм тимчасового захисту (Офіційний бюлетень ЄС / Amtsblatt L 71 від 04.03.2022 р., стор. 1) і перебувають на території Німеччини.

Ваш е прав о на перебу ва ння в Німе ччині

До кінця травня 2022 року ви можете залишатися в Німеччині без улагодження формальностей, тобто без дозволу на перебування. Зверніться до управління у справах іноземців (Ausländerbehörde) за місцем проживання, якщо ви туди ще не зверталися. Після подання заяви до місцевого управління у справах іноземців, пред’явлення ідентифікаційних документів та реєстрації ваших особистих даних ви отримаєте тимчасову довідку про надання вам права на перебування в Німеччині. Також буде подано запит на випуск для вас картки формату, стандартного для Європейського Союзу.
Тимчасова довідка й картка, яку ви отримаєте пізніше, підтверджують ваше право на перебування в Німеччині. У цих документах ви можете перевірити, на який строк вам надано захист. У разі потреби строк може бути продовжений.
Якщо ви виконуєте умови для отримання дозволу на перебування з іншої причини, ви можете подати заяву про надання вам відповідного дозволу пізніше. Дозвіл, який надається в межах тимчасового захисту, не позбавляє права на отримання іншого дозволу.

З а кордонни й пас порт і посв ід чення і нозе много громад янина

Якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта, але вашу особу підтверджено, вам можуть видати посвідчення іноземного громадянина, яке замінить закордонний паспорт.

Робота

Якщо ви отримали документ із позначкою

Erwerbstätigkeit erlaubt («Дозволено здійснювати трудову діяльність»),

це означає, що ви маєте право на роботу в Німеччині (можете працювати як приватний підприємець або як найманий працівник). Однак поки ви не отримали такий документ, у вас немає цього права. Обов’язково ознайомтеся зі своїми обов’язками щодо сплати податків і соціального страхування у зв’язку з початком трудової діяльності.
Ви також маєте право на провадження незалежної професійної діяльності. Дізнайтеся, які додаткові дозволи або довідки треба отримати для цього у державних установах, наприклад, у відомстві з питань нагляду за підприємницькою діяльністю (Gewerbebehörde) чи податковій інспекції (Finanzamt). Для цього ви можете звернутися у відповідний консультаційний центр, наприклад, при торгово- промисловій палаті.

Ос обли в ос ті, пов ’яза ні з обмеже нням у п рав і ви бору мі сц я прожи в а ння,
с ка с ув а нням обме же ння а бо зміною мі сц я прожи в а ння

Людям, яким дозволено перебувати в Німеччині, також дозволено вільно пересуватися на території Німеччини. Однак поки ви отримуєте соціальну допомогу, вас можуть обмежити у праві вибору місця проживання. Це необхідно для рівномірного розподілу коштів, які виділяються на соціальну допомогу, по всій країні. Якщо це обмеження стосується вас, вам про це вже повідомили. Коли ви зможете забезпечувати себе самі або вам доведеться змінити місце проживання з цією метою, обмеження в праві вибору місця проживання буде скасовано. Це можливо також із гуманітарних міркувань, наприклад, для возз’єднання розлучених членів сім’ї, або якщо ви вирішили отримати академічну або професійну освіту і для цього вам треба змінити місце проживання.
Ви також можете подати заяву на перенесення місця проживання в іншу країну Європейського Союзу. Якщо буде вирішено задовольнити вашу заяву, ви отримаєте довідку про перенесення місця проживання (Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung). У цій довідці будуть дані установи, до якої вам треба звернутися з цією довідкою в іншій країні для узгодження подальших дій.
З усіх питань щодо обмеження в праві вибору місця проживання та перенесення місця проживання звертайтеся до управління у справах іноземців, а не до реєстраційних органів.

Под орожі кра їна ми Ше нге нс ь кої зони

Коли ви отримаєте картку, яка підтверджує ваше право на перебування (не тимчасову довідку), ви матимете право — за наявності дійсного закордонного паспорта або посвідчення іноземного громадянина — на виїзд до інших країн

Шенгенської зони з дотриманням правила 90/180, якщо можете самі профінансувати цю поїздку. Однак ви не маєте права на роботу в іншій країні без дозволу цієї країни, за винятком діяльності, типової для ділових поїздок (наприклад, відвідання виставок або проведення переговорів від імені вашого роботодавця з Німеччини).

Анулювання дозв олу на пе ребу ва ння та у ни кне ння анулювання

Якщо ви перебуватимете за межами Німеччини понад шість місяців, ваш дозвіл на перебування буде анульований, якщо управління у справах іноземців не встановить попередньо інший строк. Тому якщо ви хочете виїхати до іншої країни більше ніж на шість місяців, а потім повернутися, наприклад, до родичів або у зв’язку з роботою, заздалегідь зверніться до управління у справах іноземців для подовження строку дії вашого права на перебування.

Дод а тков а і нформац ія

У цій пам’ятці йдеться лише про ваше право на перебування. Уже найближчим часом вам може знадобитися інформація, яка виходить за межі того, що ми можемо включити до цієї короткої пам’ятки.
Зокрема, вам може бути цікаво:

 • що якщо ви потребуєте соціальної допомоги, то можете знайти інформацію про умови її надання на сайті Федерального міністерства праці та соціальних справ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales);
 • що ви будете отримувати листи й номери у зв’язку з вашими документами, податковими та соціальними питаннями, які вам знадобляться в майбутньому;
 • як можна отримати допомогу в разі хвороби та в інших випадках;
 • ⦁    як укласти найнеобхідніші договори (для відкриття рахунку, користування мобільним зв’язком та інтернетом, оренди житла, у разі потреби договір із постачальником електроенергії) і що треба враховувати;
 • як отримати посвідчення водія європейського зразка замість наявного;
 • як ви можете сповістити людей, які, можливо, вас шукають, про те, що ви в безпеці, і передати їм свої контактні дані;
 • як працює система реєстрації (за місцем проживання).


Корисну інформацію з цього приводу ви можете знайти на сайті  https://handbookgermany.de/, в інших буклетах і пам’ятках. Також не забувайте, що є багато консультаційних центрів для мігрантів із різних питань.Bank & Bargeld & Finanzen / Банк и бар Деньги и финансы
Kontaktdaten Bank / Контактная информация Банк

KSK Mayen - Standort Plaidt
Bahnhofstraße 20, 56637 Plaidt
Tel.: 02651/873430

KSK Mayen - Standort Kruft
Alte Chaussee 57, 56642 Kruft
Tel.: 02651/874510

KSK Mayen - Standort Nickenich
Hauptstraße 78, 56645 Nickenich
Tel.: 02651/873550
 
Bargeld und elektronischer Zahlungsverkehr
Наличные и электронные платежи


Der Umtausch von ukrainischem Bargeld in Euro ist aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. Überweisungen in die Ukraine sind aktuell noch möglich, allerdings ist damit zu rechnen, dass es zu Einschränkungen kommen könnte. Auch mit technischen Unterbrechungen im Zahlungsverkehr sind aufgrund der Situation vor Ort nicht ausgeschlossen. Ein Geldtransfer in die Ukraine ist derzeit kostenfrei möglich, weitere Informationen hierzu erhalten sie unter: https://www.sparkasse.de/aktuelles/zahlungsverkehr-ukraine-russland.html#zahlungsverkehr-ukraine

возможны, но ожидаются ограничения. В связи с текущей ситуацией нельзя исключать технические перебои в платежных операциях. Обмен украинской валюты на евро в связи с текущей ситуацией невозможен. В настоящее время денежный перевод в Украину возможен бесплатно. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти на сайте: https://www.sparkasse.de/aktuelles/zahlungsverkehr-ukraine-russland.html#zahlungsverkehr-ukraine

Gesundheit / Здоровье
Grundsätzlich sind die medizinischen Behandlungskosten von ihnen selbst zu zahlen, wenn sie über ein entsprechendes Einkommen bzw. Vermögen verfügen. Wer also nicht hilfebedürftig ist, sollte sich daher freiwillig privat krankenversichern. Die privaten Krankenversicherungen bieten entsprechende Verträge an.
Ukrainische Staatsangehörige, die hilfebedürftig sind und Asylbewerberleistungen oder Sozialhilfe beziehen, erhalten mit den Asylbewerberleistungen alle notwendigen „Hilfen zur Gesundheit“ vom Staat. Diese schließen in den ersten 18 Monaten aber nur eine Basisversorgung (akute Krankheit und Schmerzen) ein. Erst ab dem 19 Monat findet eine Regelversorgung vergleichbar mit den Krankenkassenleistungen statt.
Ihr Kontakt bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - krankenhilfe@kvmyk.de

In akuten Notfällen rufen Sie bitte IMMER die Notrufnummer 112 an oder suchen die Notaufnahme eines Krankenhauses auf.

В принципе, расходы на лечение должны олачиваться вами лично, если вы имеете соответствующий доход или имущество. Поэтому тем, кто не нуждается в помощи, следует заключить добровольное частное медицинское страхование. Частные медицинские страховщики предлагают соответствующие контракты.
Граждане Украины, нуждающиеся в помощи и получающие пособие для беженцев или социальную помощь, получают всю необходимую "медицинскую помощь" за счёт государства включёнными в пособия для беженцев. Однако они включают только базовый уход (острые заболевания и боль) в течение первых 18 месяцев. Только с 19-го месяца предоставляется стандартный уход, сопоставимый с выплатами по медицинскому страхованию.
Ваш контакт в администрации района Майен-Кобленц - krankenhilfe@kvmyk.de

В острых чрезвычайных ситуациях ВСЕГДА звоните в отдел скорой помощи по телефону 112 или обращайтесь в приемную больницы.

Kommunikation mit Ärzten bei Sprachbarriere
Общение с врачами в случае языкового барьера

https://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html

⦁    Was tun im Krankheitsfall / Что делать в случае болезни
⦁    Kontaktieren sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116117
⦁    Suchen sie gegebenenfalls das nächste Krankenhaus auf.
⦁    Обратитесь в дежурную медицинскую службу по телефону 116117
⦁    При необходимости обратитесь в ближайшую больницу.
 

Krankenhäuser / Больницы

 • Krankenhaus Andernach
  Ernestus-Platz, 56626 Andernach
  Tel.: 02632/4040
 • Krankenhaus Mayen
  Siegfriedstraße 20 – 22
  Tel.: 02651/830


Kinder & Schule/ Дети и школа
Schulpflicht
Der Schulbesuch für alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz haben, Pflicht (§56 SchulG). Der Schulbesuch dauert in der Regel 12 Jahre (§7 SchulG). Ukrainische Staatsangehörige, die minderjährig sind und sich aufgrund des Krieges in Rheinland-Pfalz aufhalten, sind somit praktisch ab dem Tag der „Wohnsitzannahme“ an einer entsprechenden Schule anzumelden. Ausgenommen sind Personen, die bereits einen Schul- oder Berufsabschluss haben. Wer in der Ukraine ein Gymnasium besucht hat, sollte in Deutschland auch wieder an einem Gymnasium angemeldet werden. Die staatlichen Schulen dürfen Schüler nicht alleine aufgrund der Sprachdefizite ablehnen. Für weitere Informationen lassen Sie sich bitte von der entsprechenden Schule vor Ort beraten.

Обязательное образование
⦁    Посещение школы является обязательным для всех детей и подростков, которые проживают на территории Германии, на земле Рейнланд-Пфальц (§56 SchulG). Как правило, обучение в школе длится 12 лет (§7 SchulG). Таким образом несовершеннолетние граждане Украины, находящиеся в Рейнланд-Пфальце в связи с военной ситуацией на Украине, должны быть заретистрированы в соответствующую школу со дня геристрации по месту жительства. Лица уже имеющие диплом об окончании школы или профессиональную квалификацию исключаются. Каждый, кто учился в гимназии в Украине, может быть зарегистрирован в гимназию Германии. Государственные школы не должны отказывать ученикам только на основании языкового дефицита. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с соответствующей местной школой
⦁   
Informationen zum Schulsystem in Rheinland-Pfalz erhalten sie unter: https://bm.rlp.de/de/bildung/schule/bildungswege/
Информация о системе школьного образования в земле Рейнланд-Пфальц доступна на сайте:
https://bm.rlp.de/de/bildung/schule/bildungswege/

⦁    Kontakten zu den Schulen / Контакты со школами
⦁    Grundschulen / Начальные школы
⦁    Grundschule Plaidt
Schulstraße 5, 56637 Plaidt
Tel: 02632/5087
E-Mail: grundschule.plaidt@t-online.de
Webseite: http://www.gs-plaidt.de/
⦁    Grundschule Kruft
Alte Chaussee 34, 56642 Kruft
Tel.: 02652/6778
E-Mail: Grundschule-Kruft@t-online.de
Webseite: http://www.grundschule-kruft.de/
⦁    Grundschule Nickenich
Kolpingstraße 18, 56645 Nickenich
Tel.: 02632/81820
E-Mail: grundschule-nickenich@t-online.de
Webseite: https://www.grundschule-nickenich.de/
⦁    Grundschule Saffig
Neuwieder Straße 12, 56648 Saffig
Tel.: 02625/4721
E-Mail: gs_saffig@t-online.de
Webseite: https://www.grundschule-saffig.de/
⦁    Weiterführende Schulen / Средние школы
⦁    Integrierte Gesamtschule Pellenz
Wilhelm-Röntgen-Straße 4, 56637 Plaidt
Tel.: 02632/947840
E-Mail: sekretariat@igspellenz.de
Webseite: http://www.igspellenz.de/

Corona
Corona-Regeln / Правила Короны
Die aktuell geltenden Corona-Regeln können sie unter folgender Webseite finden: https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
С действующими коронными правилами можно ознакомиться на сайте
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/

Corona Schutzimpfung
Вакцинация против короны

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Sputnik-Impfungen in der EU nicht anerkannt ist. Digitale Impfnachweise aus der Ukraine scheinen nicht mehr zu funktionieren. Im Zweifel gelten sie somit als ungeimpft. Sie können auch ohne Gesundheitskarte kurzfristig einen Impftermin erhalten. Für die Impfung benötigen sie ein Ausweisdokument, eine Meldebescheinigung und ihren Asylbewerberleistungsbescheid. Impfungen sind frühestens ab einem Alter von 5 Jahren möglich. Das Landesimpfzentrum Koblenz bietet Impfungen mit BionTech, Moderna und Novavax an.
Weitere Informationen erhalten sie unter https://www.kv-rlp.de/praxis/coronavirus/impfung/
Einen Termin können sie unter https://impftermin.rlp.de/de/ vereinbaren
Департамент здравоохранения отмечает, что прививка "Спутник" не признана в ЕС. Цифровые сертификаты прививок из Украины, по всем данным больше не работают и в случае сомнений приехавшие беженцы считаются невакцинированными. При желании вы можете записаться на прививку в кратчайшие сроки без медицинской карты. Для вакцинации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации и справку о пособии для беженцев. Прививки можно делать не ранее чем с 5-летнего возраста. Государственный центр вакцинации в Кобленце предлагает вакцинацию препаратами BionTech, Moderna и Novavax.
За дополнительной информацией обращайтесь https://www.kv-rlp.de/praxis/coronavirus/impfung/
Вы можете записаться на прием по адресу: https://impftermin.rlp.de/de/

Führerschein und Auto

⦁    Führerscheine
⦁    Водительские удостоверения
⦁    Ihr Führerschein ist in Deutschland grundsätzlich 6 Monate lang gültig und muss nicht übersetzt werden. Nach Ablauf der 6 Monate wenden sie sich bitte an die Führerscheinstelle der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9; 56068 Koblenz. Tel.: 0261/1080.
⦁    Ваши водительское удостоверение действительно в Германии в течение 6 месяцев и не требуют перевода. По истечению срока 6 месяцев обратитесь в отдел выдачи водительских удостоверений по адресу: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9; 56068 Koblenz. Tel.: 0261/1080.
⦁    Grüne Karte für Autos
⦁    Зеленая карта для автомобилей
⦁    Die Grüne Karte dient für Autos im Ausland als Nachweis einer bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherung. Autohalter aus der Ukraine müssen die Grüne Karte im Ausland mitführen. Für versicherte Fahrzeuge sollte die Grüne Karte umgehend nachgefordert werden. Unversicherte Fahrzeuge sollten zügig nachversichert werden. Haftpflichtschäden von unversicherten Fahrzeugen können bis zum 31.05.2022 über das „Deutsche Büro Grüne Karte“ abgewickelt werden.
⦁    Зеленая карта - служит подтверждением наличия страховки автомобилей за рубежом. Владельцы автомобилей из Украины должны иметь при себе "Зеленую карту" за границей. Для вами застрахованных транспортных средств "Зеленая карта" должна быть запрошена немедленно. Незастрахованные автомобили должны быть перестрахованы в ближайщее время. В случаях авафий и повреждения незастрахованого автомобиля, претензии могут быть до 31. 05. 2022 года  урегулированы через „Deutsche Büro Grüne Karte".

⦁    Öffentlicher Personennahverkehr
⦁    Общественный транспорт
⦁    Ukrainische Flüchtlinge dürfen die Fernzüge der Deutschen Bahn kostenlos nutzen. Seit 01.03.2022 ist auch die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehres in Deutschland bis zum 31.05.2022 möglich. Als Nachweis genügt in allen Fällen ein ukrainischer Personalausweis oder Reisepass.
⦁    Украинским беженцам имеют право бесплатно пользоваться поездами дальнего следования Deutsche Bahn. С 01.03.2022 - 31.05.2022 беженцы имеют так же право на бесплатное пользование местными общественными транспортами в Германии. В качестве доказательства прав пользования услуг, во всех случаях достаточно удостоверение личности или паспорта гражданина Украины.

⦁    Aktuelle Informationen der Bundes- und Landesregierung
⦁    Текущая информация от федерального правительства и правительства штата
⦁    Aktuelle und wichtige Informationen der deutschen Bundesregierung erhalten sie auf folgender Webseite: https://www.germany4ukraine.de/
⦁    Aktuelle und wichtige Informationen der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung erhalten sich auf folgender Webseite: ⦁    www.ukraine.rlp.de 
⦁    Актуальную и важную информацию от Федерального правительства Германии можно найти на следующем сайте: https://www.germany4ukraine.de/
⦁    Актуальную и важную информацию от правительства земли Рейнланд-Пфальц можно найти на следующем сайте: ⦁    www.ukraine.rlp.de


Bedeutung von Sirenenalarmierungen in der Verbandsgemeinde Pellenz

Die Sirenen in der Verbandsgemeinde Pellenz dienen zur Alarmierung der Feuerwehr. Es besteht also im Falle eines Sirenenalarms keine Gefahr für sie. Um eine sichere Alarmierung der Feuerwehr zu gewährleisten findet jeden Samstag um 12 Uhr ein Probealarm in der gesamten Verbandsgemeinde statt.
Сирены в коммуне Пелленц используются для оповещения пожарной команды. Поэтому в случае срабатывания сирены опасности для вас нет. Для обеспечения безопасного оповещения пожарной бригады, каждую субботу в 12 часов дня включается тестовый сигнал тревоги.


Aktuelle Nachrichten auf Ukrainisch/ Последние новости на украинском языке
⦁    Deutsche Welle
https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/s-9874
⦁    Radio Cosmos WDR
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/sprachen/ukrainisch/index.html


Kontakt zu privaten Hilfsorganisationen

⦁    Cura Plaidt e.V. https://cura-plaidt.de/
⦁    Fremde werden Freunde
    für Kruft: Günter Klein 0174 - 9478460 und Ralf Thomas (rallithomas@aol.com; 01521 - 7934057 (nur WhatsApp)
    für Nickenich: Yolanda Karczewski 02632-948224
    für Plaidt: Claudia Geilen 02632 - 6789
    für Saffig: Anje Kressmann 0176 - 61142519 und Joachim Kressmann 01520 - 2078647.


Was sollte in den ersten Tagen nach der Ankunft in Deutschland getan werden?
Что необходимо сделать в первые дни после прибытия в Германию?

Folgende Aufgaben sollten möglichst zeitnah getan werden
1.    Sich bei der zuständigen Einwohnermeldebehörde anmelden. Hierzu benötigen sie eine Wohnungsgeberbestätigung diese füllt ihr Vermieter für sie aus.
2.    Ein Girokonto bei einer Bank zu eröffnen. Hierzu benötigen Sie eine Meldebescheinigung und einen gültigen Reisepass. Die Meldebescheinigung erhalten sie bei ihrer zuständigen Einwohnermeldebehörde.
3.    Ihren Briefkasten mit ihrem Namen zu beschriften.
4.    Bei Bedarf einen Antrag auf Asylbewerberleistungen bei dem Sozialamt der Verbandsgemeinde Pellenz stellen. Tel.: 02632/2990
5.    Biometrische Fotos von allen Familien machen lassen.
6.    Einen Termin mit der Ausländerbehörde vereinbaren.
Следующие задачи должны быть выполнены как можно скорее
1.    Зарегистрируйтесь в компетентном органе по регистрации жителей. Для этого вам понадобится подтверждение о проживании, которое ваш арендодатель заполнит за вас.
2.    Откройте текущий счет в банке. Вам потребуется свидетельство о регистрации и действующий паспорт. Свидетельство о регистрации можно получить в местном регистрационном управлении.
3.    Подпишите ваш почтовый ящик вашим именем.
4.    При необходимости подайте заявление на получение пособий для беженцев в управлении социального обеспечения в Verbandsgemeinde Pellenz Tel. 02632/2990
5.    Сделайте биометрические фотографии всех членов семьи.
Запишитесь на прием в Бюро регистрации иностранцев.Kontakt zu anderen Behörden
Контакт с другими органами власти

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Ausländerbehörde
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz                                                                                                                                                Tel.: 0261/1080                                                                                    
E-Mail: ⦁    auslaenderbehoerde@kvmyk.de
Webseite: https://www.kvmyk.de/kv_myk/

Agentur für Arbeit                                                                               
Katzenberger Weg 31 – 33, 56727 Mayen                                 
Tel.: 0261/405405                                                                                
E-Mail: ⦁    Mayen@arbeitsagentur.de
Webseite: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/mayen?pk_campaign=googlemybusiness&pk_source=gmb&pk_medium=organic&pk_content=website-link-agentur-fuer-arbeit-mayen-mayen
 
Lotsenhaus für Flüchtlinge                                                                    
Rudolf-Virchow-Straße 5, 56073 Koblenz
Tel.: 0800/4555500
E-Mail: Koblenz-Mayen@arbeitsagentur.de
Webseite: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/startseite

Ohne Ausweis oder Reisepass in Deutschland
Wenn sie ohne Ausweisdokument nach Deutschland eingereist sind und auf Hilfen wie Wohnraum, Geld, Lebensmittel oder eine ärztliche Versorgung benötigen müssen sie sich an die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Dasbachstraße 19, 54292 Trier wenden. Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende ist rund um die Uhr besetzt.


Weitere Informationen erhalten sie unter: https://add.rlp.de/de/ueber-uns/kontakt-und-anfahrt/aufnahmeeinrichtungen-fuer-asylbegehrende/

Если вы приехали в Германию без документа удостоверяющего личность и нуждаетесь в помощи по вопросам жилья, денег, питания или медицинской помощи, обратитесь в центр приема беженцев по адресу: Dasbachstraße 19, 54292 Trier. В центре приема беженцев персонал работает круглосуточно.

за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

https://add.rlp.de/de/ueber-uns/kontakt-und-anfahrt/aufnahmeeinrichtungen-fuer-asylbegehrende/


Sozialleistungen nach dem Asylbewerbergesetz:

Wechsel der Zuständigkeit vom Sozialamt zum Jobcenter Mayen-Koblenz

Ab dem 01.06.2022 erhalten Asylbewerber die Sozialleistungen nicht wie bisher vom Sozialamt, sondern vom Jobcenter Mayen-Koblenz.

Weitere Informationen dazu wird die Verbandsgemeinde Pellenz an die entsprechenden Personen weiterleiten.

Социальные пособия в соответствии с Законом о просителях убежища:

Передача полномочий от Управления социального обеспечения Центру занятости Майен-Кобленц.

С 01.06.2022 года просители убежища будут получать социальные пособия не в Управлении социального обеспечения, как раньше, а в Центре занятости Майен-Кобленц.

Дальнейшая информация об этом будет передана муниципалитетом Ассоциации Пелленц соответствующим лицам

 

DRK-Suchdienst – Verlust von Angehörigen, Vorsorge und Hilfe

Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes ist international tätig. Er ist weltweit vernetzt, um Menschen, die den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben, wieder zusammen zu bringen. Der Suchdienst hat ein hilfreiches Präventionsplakat erstellt, das Tipps gibt, wie man sich vor dem Verlust von Angehörigen schützen kann. Sollten Sie jemanden kennen, der einen Angehörigen auf der Flucht verloren hat, weisen Sie ihn bitte auf den DRK-Suchdienst hin. Die Informationen sind aktualisiert auf Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch verfügbar:

https://www.drk-suchdienst.de/bewaffneter-konflikt-in-der-ukraine/

 

Служба розыска ДРК - Потеря родственников, меры предосторожности и помощь

Служба розыска Немецкого Красного Креста действует на международном уровне. Она объединена в сеть по всему миру для воссоединения людей, потерявших связь со своими родственниками. Служба розыска выпустила полезный профилактический плакат, содержащий советы о том, как защитить себя от потери близких. Если вы знаете кого-то, кто потерял родственника во время бегства, пожалуйста, направьте его в Службу розыска DRK. Информация обновляется и доступна на немецком, английском, русском и украинском языках:

https://www.drk-suchdienst.de/bewaffneter-konflikt-in-der-ukraine/

 

Hilfen für Mütter mit Kind und Schwangere in Not

Das Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) gibt hilfreiche Informationen für schwangere Frauen und Mütter aus der Ukraine, die auf Hilfen angewiesen sind. Die Seite informiert auch über die Aufgaben einer Hebamme. Die Informationen sind auf Russisch und Englisch verfügbar. Die Webseite des NZFH findet sich hier:

https://www.elternsein.info/alltag-mit-kind/hilfe-ukraine/beratung-und-informationen-fuer-familien-aus-der-ukraine/

Помощь нуждающимся матерям с детьми и беременным женщинам

Национальный центр ранней помощи (NZFH) предоставляет полезную информацию для беременных женщин и матерей из Украины, нуждающихся в помощи. На сайте также представлена информация о задачах акушерки. Информация доступна на русском и английском языках. Веб-сайт NZFH можно найти здесь:

https://www.elternsein.info/alltag-mit-kind/hilfe-ukraine/beratung-und-informationen-fuer-familien-aus-der-ukraine/"  

 

Nora – Notruf-App – Die Stille App für Notrufe

Die Nora-Notruf-App wurde insbesondere für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung entwickelt. Sie kann aber auch eingesetzt werden, wenn jemand aufgrund einer Bedrohungslage keinen Notruf am Telefon absetzen kann. Die APP ist einfach herunterzuladen. Sie kann über einen Demo-Notruf ausprobiert werden. Die funktioniert auf Deutsch und Englisch. Die Erklärvideos sind auf Ukrainisch und Russisch verfügbar.

https://www.nora-notruf.de/en-en/nora-video-ukrainian

https://www.nora-notruf.de/en-en/nora-video-russia

Nora - Приложение для экстренных вызовов - Бесшумное приложение для экстренных вызовов

Приложение Nora для экстренного вызова было разработано специально для людей с нарушениями слуха и речи. Однако его также можно использовать, если кто-то не может сделать экстренный звонок по телефону из-за угрожающей ситуации. Приложение легко загрузить. Его можно опробовать с помощью демонстрационного экстренного вызова. Он работает на немецком и английском языках. Пояснительные видеоролики доступны на украинском и русском языках.

https://www.nora-notruf.de/en-en/nora-video-ukrainian  

https://www.nora-notruf.de/en-en/nora-video-russia


Das 9-Euro Ticket ab dem 01.06.2022

Wo das 9-Euro-Monatsticket gültig ist und wer dafür bezahlt:

Wann kommt das 9-Euro-Ticket, wo kann man es nutzen?

Ab Anfang Juni bis Ende August werden Fahrgäste bundesweit für 9 Euro pro Monat im Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse fahren können. Ausgenommen sind der Fernverkehr der Deutschen Bahn AG, also zum Beispiel ICE oder IC. Das Ticket soll online erhältlich sein, dazu soll es auch eine gemeinsame Online-Plattform der Verkehrsunternehmen geben. Kunden sollen es aber auch über Fahrkartenautomaten und Schalter kaufen können.

Wann beginnt der Vorverkauf des 9-Euro-Tickets?

Der Vorverkauf des 9-Euro-Monatsticktes begann am Montag, den 23. Mai 2022. Seitdem können Interessenten das Ticket bei der Deutschen Bahn erwerben.

 

Für alle ukrainischen Flüchtlinge bedeutet das, daß sie ab dem 01.06.22 nicht mehr kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können!

Для всіх українських біженців це означає, що з 01.06.22 вони більше не зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом!

Dlya vsikh ukrayinsʹkykh bizhentsiv tse oznachaye, shcho z 01.06.22 vony bilʹshe ne zmozhutʹ bezkoshtovno korystuvatysya hromadsʹkym transportom!

 

9-Euro-Ticket in der DB-Navigator-App  

DB Navigator - Android App: https://www.chip.de/downloads/DB-Navigator-Android-App_49103684.html

 

Квиток вартістю 9 євро з 1 червня 2022 року!

 

Де дійсний місячний квиток вартістю 9 євро і хто його оплачує:

Коли буде доступний квиток вартістю 9 євро, де його можна використати?

З початку червня до кінця серпня пасажири зможуть подорожувати по всій країні другим класом за 9 євро на місяць у місцевому та регіональному транспорті. Виключені міжміські послуги Deutsche Bahn AG, такі як ICE або IC. Квиток має бути доступний онлайн, а також має бути спільна онлайн-платформа для транспортних компаній. Клієнти також повинні мати можливість купувати його в квиткових автоматах і прилавках.

Коли починається попередній продаж квитка вартістю 9 євро?

Попередній продаж місячного квитка вартістю 9 євро розпочався в понеділок, 23 травня 2022 року. Відтоді зацікавлені особи можуть придбати квиток у Deutsche Bahn.

Kvytok vartistyu 9 yevro z 1 chervnya 2022 roku!

 

De diysnyy misyachnyy kvytok vartistyu 9 yevro i khto yoho oplachuye:

Koly bude dostupnyy kvytok vartistyu 9 yevro, de yoho mozhna vykorystaty?

Z pochatku chervnya do kintsya serpnya pasazhyry zmozhutʹ podorozhuvaty po vsiy krayini druhym klasom za 9 yevro na misyatsʹ u mistsevomu ta rehionalʹnomu transporti. Vyklyucheni mizhmisʹki posluhy Deutsche Bahn AG, taki yak ICE abo IC. Kvytok maye buty dostupnyy onlayn, a takozh maye buty spilʹna onlayn-platforma dlya transportnykh kompaniy. Kliyenty takozh povynni maty mozhlyvistʹ kupuvaty yoho v kvytkovykh avtomatakh i prylavkakh.

Koly pochynayetʹsya poperedniy prodazh kvytka vartistyu 9 yevro?

Poperedniy prodazh misyachnoho kvytka vartistyu 9 yevro rozpochavsya v ponedilok, 23 travnya 2022 roku. Vidtodi zatsikavleni osoby mozhutʹ prydbaty kvytok u Deutsche Bahn.

 

Квиток 9 євро в додатку DB Navigator

DB Navigator – додаток для Android: https://www.chip.de/downloads/DB-Navigator-Android-App_49103684.html

Kvytok 9 yevro v dodatku DB Navigator

DB Navigator – dodatok dlya Android: https://www.chip.de/downloads/DB-Navigator-Android-App_49103684.html


Bisher war die Wohnsitzauflage bei Antragstellerinnen und Antragstellern nach § 24 Abs.1 AufenthG auf die Kommune bzw. den Landkreis festzulegen, bei der die Antragstellung erfolgte. Seit dem 01.06.22 erweitert sich die Wohnsitzmöglichkeit mit dem Zeitpunkt der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auf das Bundesland - mit Ausnahme des Landkreises Ahrweiler. Es wird nun folgender Zusatz eingetragen: "Die Wohnsitzaufnahme ist beschränkt auf das Bundesland Rheinland-Pfalz. Wohnsitznahme im Landkreis Ahrweiler nicht erlaubt."

Bereits erteilte Aufenthaltserlaubnisse mit der Beschränkung auf das Stadtgebiet Koblenz können abgeändert werden. Die Änderung kann von der Ausländerbehörde Koblenz oder der Ausländerbehörde des neuen Wohnortes vorgenommen werden. Sofern Sozialleistungen bezogen werden, ist vor Abschluss eines neuen Mietvertrages die Zusicherung für die Aufwendungen der neuen Wohnung bei dem Jobcenter des Zuzugsortes einzuholen.

Ab dem 01.06.22 umfasst die Registrierung eine Speicherung von Lichtbild und Fingerabdrücken von Personen ab 6 Jahren.

                                

Telefonberatung in ukrainischer und russischer Sprache nimmt Arbeit auf – kostenfrei und vertraulich 

Helpline Ukraine ist eine kostenlose Telefonberatung bei allen Sorgen, Problemen und Themen. Unter der Tel.-Nr. 0800-500 225 0 ist die Helpline montags bis freitags zwischen 14 und 17 Uhr zu erreichen; die Beratung erfolgt in ukrainischer und russischer Sprache und ist vertraulich. Helpline Ukraine ist ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gemeinsam mit Nummer gegen Kummer e.V. und mit Unterstützung der Deutschen Telekom.

Weitere Informationen finden Sie auf www.nummergegenkummer.de.

 

KFZ-Versicherung – Ukrainische Fahrzeuge – Regeln ab 01.06.22: Ukrainische Fahrzeughalter sollten für ihr Fahrzeug ab Juni eine aktuelle Versicherungsbescheinigung ihrer KFZ-Versicherung vorlegen können (Grüne Karte). Kann die Grüne Karte nicht vorgelegt werden und hat man auch keine „Grenzversicherung“ abgeschlossen, droht ab Juni 2022 die Stilllegung des Fahrzeugs. Für den Zeitraum nach dem 31. Mai 2022 haben sich die deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer bereiterklärt, den Haltern in der Ukraine zugelassener Fahrzeuge die Möglichkeit zum Abschluss befristeten Versicherungsschutzes nach dem AuslPflVG für bis zu einem Jahr anzubieten. Mehrsprachige Informationen hierzu bietet der Gesamtverband: https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto-reise/news/kfz-versicherung-fluechtlinge-ukraine-84714

 

Пані та панове

Раніше вимоги щодо проживання для заявників відповідно до розділу 24 (1) Закону про проживання мали визначатися муніципалітетом або районом, де було подано заяву. З 1 червня 2022 року можливість проживання була поширена на федеральну землю на момент видачі дозволу на проживання - за винятком району Арвайлер. Тепер введено таке доповнення: «Проживання обмежено федеральною землею Рейнланд-Пфальц. Проживання в окрузі Арвайлер заборонено».

Дозвіл на проживання, які вже були видані та обмежені містом Кобленц, можна змінити. Зміну може внести міграційний офіс у Кобленці або імміграційний офіс за новим місцем проживання. Якщо виплачуються соціальні виплати, то перед підписанням нового договору оренди необхідно отримати гарантію на витрати на нову квартиру в центрі зайнятості за місцем проживання.

З 1 червня 2022 року реєстрація включає зберігання фотографій та відбитків пальців осіб віком від 6 років.

                               

Розпочинає роботу телефонна консультація українською та російською мовами – безкоштовно та конфіденційно

Гаряча лінія Україна – це безкоштовна телефонна консультація на всі турботи, проблеми та теми. Під номером тел. На гарячу лінію можна зв’язатися за номером 0800-500 225 0 з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00; поради даються українською та російською мовами та є конфіденційними. Гаряча лінія в Україні – це проект Федерального міністерства у справах сім’ї, пенсіонерів, жінок та молоді (BMFSFJ) спільно з Number Against Kummer e.V. та за підтримки Deutsche Telekom.

Ви можете знайти більше інформації на www.nummergegenkummer.de.

 

Страхування транспортних засобів – українські транспортні засоби – правила з 01.06.22: українські власники транспортних засобів повинні мати можливість пред’явити діючий страховий сертифікат від своєї автострахової компанії для свого транспортного засобу з червня (зелена карта). Якщо грін-карту не можна пред’явити і ви також не оформили «прикордонне страхування», транспортний засіб може бути закрито з червня 2022 року. На період після 31 травня 2022 року німецькі автострахувальники погодилися запропонувати власникам транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, можливість отримати обмежене страхування за AuslPflVG на термін до одного року. Загальна асоціація пропонує багатомовну інформацію з цього приводу: https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto-reise/news/kfz-versicherung-fluechtlinge-ukraine-84714

 

Koblenzer Impfzentrum – Öffnungszeiten im Juni

Das Landesimpfzentrum Koblenz bietet auch im Juni weiterhin Corona-Schutzimpfungen an. An insgesamt zwölf Tagen besteht die Möglichkeit, in der Einrichtung in der Straße Im Metternicher Feld 18 vorbeizuschauen, und sich gegen Corona impfen zu lassen.

Impfen lassen kann sich hier jeder ohne oder mit Termin ab 5 Jahren. Wer einen festen Termin zugeteilt bekommen möchte, der kann sich hierfür entweder über das Online-Terminbuchungsportal des Landes Rheinland-Pfalz, www.impftermin.rlp.de, oder über die Telefon-Hotline 0800/5758100 (Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr) registrieren.

Geimpft werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie Moderna ab 5 Jahren und der proteinbasierte Impfstoff Novavax ab 18 Jahren nach den geltenden Kriterien der Ständigen Impfkommission. Im Juni besteht an folgenden Tagen für eine Corona-Schutzimpfungen im Koblenzer Landesimpfzentrum:

•             Mittwoch, 1. Juni, 11 bis 18.30 Uhr

•             Donnerstag, 2. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

•             Dienstag, 7. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

•             Mittwoch 8. Juni, 11 bis 18.30 Uhr

•             Donnerstag, 9. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

•             Montag, 13. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

•             Dienstag, 14.Juni, 11 bis 18.30 Uhr

•             Dienstag, 21. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

•             Mittwoch, 22. Juni, 11 bis 18.30 Uhr

•             Donnerstag, 23. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

•             Dienstag, 28. Juni, 9 bis 14.30 Uhr

•             Mittwoch, 29. Juni, 11 bis 18.30 Uhr

 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Beate Oster

 

Stadtverwaltung Koblenz

Integrationsbeauftragte

Ludwig-Erhard-Str.2

56073 Koblenz

 

Tel: 0261/129-4610


Центр вакцинації Кобленц – графік роботи в червні

Державний центр вакцинації Кобленца продовжить пропонувати щеплення від коронавірусу в червні. Загалом протягом дванадцяти днів у вас є можливість відвідати заклад за адресою Im Metternicher Feld 18 і зробити щеплення від коронавірусу.

Тут можуть зробити щеплення будь-хто віком від 5 років за попереднім записом або без нього. Якщо ви хочете отримати фіксовану зустріч, ви можете зробити це через портал онлайн-бронювання зустрічей землі Рейнланд-Пфальц, www.impftermin.rlp.de, або за телефоном гарячої лінії 0800/5758100 (з понеділка по п’ятницю : з 8:00 до 18:00) для реєстрації.

Вакцини з мРНК від Biontech/Pfizer та Moderna вакцинуються з 5 років, а вакцина на основі білка Novavax – з 18 років відповідно до чинних критеріїв Постійної комісії з вакцинації. У червні в Державному центрі вакцинації Кобленц проводиться вакцинація від коронавірусу в наступні дні:

• Середа, 1 червня, з 11:00 до 18:30

 

Четвер, 2 червня, з 9.00 до 14.30 год

• Вівторок, 7 червня, з 9:00 до 14:30

• Середа, 8 червня, з 11:00 до 18:30

• Четвер, 9 червня, з 9:00 до 14:30

• Понеділок, 13 червня, з 9:00 до 14:30

• 14 червня, вівторок, з 11.00 до 18.30

• вівторок, 21 червня, з 9:00 до 14:30

• Середа, 22 червня, з 11:00 до 18:30

• Четвер, 23 червня, з 9:00 до 14:30

• Вівторок, 28 червня, з 9:00 до 14:30

• Середа, 29 червня, з 11:00 до 18:30

З повагою

Від імені

Беат Остер

Міська адміністрація Кобленца

офіцер з інтеграції

Людвіга-Ерхарда-вул.2

56073 Кобленц

Телефон: 0261/129-4610

 

Liebe Unterstützer*innen der ukrainischen Geflüchteten,

der Überfall auf die Ukraine am 24.02.2022 ist nun gut drei Monate her. Noch immer ist kein Ende in Sicht. Rund 780.000 Menschen sind aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, 38.000 kamen in Rheinland-Pfalz an, davon leben nun etwa 1950 Ukrainer im Landkreis Mayen-Koblenz (Stand 25.05.2022). Sie haben die Ukrainer bislang in allen Belangen unterstützt und sind dabei selbst zu Experten geworden. Darum verzichten wir hier auf die Wiederholung der FAQ aus April 2022.

Die Bundesregierung hat zur Unterstützung der Ukrainer ein neues Gesetzespaket beschlossen, das verschiedene Rechtsgebiete umfasst und Verbesserungen in der Versorgung und Unterstützung der Ukrainer und auch der übrigen Flüchtlinge bringen soll. Das „Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze“ wurde im Bundestag am 12.05, im Bundesrat am 20.05. beschlossen und tritt zum 01.06.2022 in Kraft.

 

Wir möchten Sie im Folgenden über wesentliche Änderungen aus dem Gesetz informieren und weitere Hinweise geben:

Übergang vom AsylbLG ins SGB II und SGB XII: Ukrainer, die ihren Termin bei der Ausländerbehörde hatten und dort ihre Fiktionsbescheinigung erhalten haben, dürfen zum Folgemonat nach Aushändigung der Fiktionsbescheinigung ins Jobcenter wechseln. Für die Meisten wird der Wechsel daher zum 01.06.2022 möglich sein. Das Jobcenter übernimmt nicht nur die Auszahlung der Grundsicherung, sondern auch die Arbeitsvermittlung, Beratung und Unterstützung bei weiteren Punkten, wie der Suche nach einem Sprachkurs und der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Alle Personen, die eine Fiktionsbescheinigung haben, sollten auch den Kurzantrag SGB II per Post erhalten haben. Der Antrag sollte umgehend ausgefüllt und beim Jobcenter abgegeben werden.

 

Was tun, wenn die Fiktionsbescheinigung noch nicht vorliegt? Der Wechsel ins Jobcenter erfolgt erst im Monat nachdem die Fiktionsbescheinigung ausgestellt wurde, Wer noch keine Fiktionsbescheinigung hat, wendet sich bitte an die Ausländerbehörde (E-Mail: Auslaenderbehoerde@kvmyk.de). Das Sozialamt zahlt weiter Asylbewerberleistungen, bis das Jobcenter die Zahlungen übernimmt. Wer trotz Fiktionsbescheinigung noch keinen Kurzantrag für das Jobcenter erhalten hat, wendet sich bitte an das Sozialamt der Kommune oder an die nächstgelegene Geschäftsstelle des Jobcenters (https://www.jobcenter-myk.de/). Wer bereits die Altersgrenze nach §7a SGB II erreicht hat (zurzeit etwa 65 Jahre und 11 Monate), oder nicht „erwerbsfähig“ ist, also keine 3 Std. täglich arbeiten kann, bleibt in Betreuung des Sozialamtes.

 

Übergang von der Krankenhilfe in die Gesetzliche Krankenkasse (GKV): Alle Geflüchteten, die ins Jobcenter wechseln, müssen sich für eine gesetzliche Krankenkasse entscheiden und dort eine Mitgliedschaft beantragten. Die Mitgliedsbescheinigung ist beim Jobcenter vorzulegen. Das Jobcenter bezahlt die monatlichen Beiträge. Mit der Mitgliedschaft bei der GKV erhält man auch eine Krankenkassenkarte mit der man im üblichen Rahmen ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen kann. Für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder nicht „erwerbsfähig“ sind, bleibt die Krankenhilfe zuständig.

 

Einmalzahlung im Juli 2022 – Anlass COVID-Pandemie: Erwachsene Leistungsberechtigte (AlgII/ SGB XII/ SGB II) erhalten im Juli 2022 aufgrund der COVID-Pandemie eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Gesetzliche Regelungen mit den Einzelheiten finden sich zum Nachlesen im § 17 AsylbLG, §72 SGB II, §144 SGB XII.

 

Sofortzuschlag pro Kind ab Juli 2022: Eltern, die Leistungen nach dem AsylbLG, SGB XII oder SGB II erhalten,  erhalten für Kinder, die in ihrem Haushalt leben ab Juli 2022 einen monatlichen Zuschlag in Höhe von 20 Euro pro Kind. Die genauen Einzelheiten dazu finden sich im §72 SGB II, §16 AsylblG oder §145 SGB XII. Die Leistungsträger (Sozialamt, Jobcenter) werden die Betroffenen voraussichtlich hierzu informieren.

 

Änderung der Wohnsitzauflage: Die gesetzlichen Änderungen haben auch zur Folge, dass die Zuweisungsentscheidung für eine Stadt/ einen Landkreis nun mit der Erteilung des Aufenthaltstitels erlischt. Für die Ukrainer gilt mit Erteilung des Aufenthaltstitels nach §24 AufenthG dann die Wohnsitzregelung nach §12a AufenthG. Ukrainer müssen/ dürfen also für die ersten drei Jahre die Wohnung in dem (Bundes-) Land nehmen, in dem man zuerst zugewiesen und aufgenommen wurde. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Wohnortwechsel grundsätzlich in ganz RLP möglich ist. Das Land könnte aber eine Einschränkungen nach §12a Abs. 4 AufenthG aussprechen. Daher gilt: Beantragen Sie bitte die Aufhebung der Wohnsitzauflage bei der „abgebenden“ Ausländerbehörde VOR dem geplanten Umzug, damit eine Anmeldung am neuen Wohnort möglich wird.   

 

Aufenthalt in der Ukraine/ Ausland: Ausländer mit einem gültigen Aufenthaltstitel (Ukrainer/Flüchtlinge) können sich bis zu 6 Monate erlaubt im Ausland aufhalten (vgl. §51 AufenthG). Damit die Wiedereinreise unproblematisch gelingt, sollte der elektronische Aufenthaltserlaubnis und der gültige Reisepass bei der Wiedereinreise nach Deutschland vorgelegt werden. Die „Ersatzbescheinigung“ der Ausländerbehörde dürfte für eine Wiedereinreise NICHT ausreichen.

 

KFZ-Versicherung – Ukrainische Fahrzeuge – Regeln ab 01.06.22: Ukrainische Fahrzeughalter sollten für ihr Fahrzeug ab Juni eine aktuelle Versicherungsbescheinigung ihrer KFZ-Versicherung vorlegen können (Grüne Karte). Kann die Grüne Karte nicht vorgelegt werden und hat man auch keine „Grenzversicherung“ abgeschlossen, droht ab Juni 2022 die Stilllegung des Fahrzeugs. Für den Zeitraum nach dem 31. Mai 2022 haben sich die deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer bereiterklärt, den Haltern in der Ukraine zugelassener Fahrzeuge die Möglichkeit zum Abschluss befristeten Versicherungsschutzes nach dem AuslPflVG für bis zu einem Jahr anzubieten. Mehrsprachige Informationen hierzu bietet der Gesamtverband: https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto-reise/news/kfz-versicherung-fluechtlinge-ukraine-84714

 

Ukrainischen Führerschein jetzt umschreiben: Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat, darf weiterhin den ukrainischen Führerschein nur die ersten sechs Monate nutzen. Bis dahin muss der Führerschein umgeschrieben werden. Für die Umschreibung muss die theoretische und praktische Prüfung in Deutschland abgelegt werden. Die theoretische Prüfung kann auch auf Russisch abgelegt werden. Der ADAC gibt hilfreiche Tipps für die Umschreibung: https://www.adac.de/verkehr/rund-um-den-fuehrerschein/auslaendische-fuehrerscheine/fuehrerscheinumschreibung-fluechtlinge/

 

Ukrainische Hryvnia-Banknoten umtauschen: Das Bundesfinanzministerium informiert, dass man seit 24.05.2022 die ukrainischen Banknoten in allen Banken und Sparkassen in Euro umtauschen kann.

Mehr dazu unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/

 

Öffentlicher Nahverkehr ab 01.06.2022: Während in den Fernzügen der Deutschen Bahn die kostenlose Beförderung für Ukrainer weiterhin gilt, gilt sie in den meisten Regionen im Nahverkehr nicht mehr. Wir empfehlen Ihnen, sich vor Antritt der Reise am Kartenschalter der Deutschen Bahn und beim jeweiligen Busfahrer zu informieren. Alternativ kann von Juni bis August 2022 das Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden.

 

Kostenlose Rechtsberatung: Das Justizministerium fördert seit Jahren die kostenlose Rechtsberatung in den Räumen der Familienbildungsstätte Koblenz, Hohenfelder Straße 16, 56068 Koblenz. Die Beratung für Personen im „Transferleistungsbezug“ (Alg2, SGB XII, AsylbLG, etc) findet an jedem vierten Donnerstag im Monat in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Termine müssen vorher vereinbart werden, um eine Beratung sicherstellen zu können. Nähere Infos und Kontaktdaten finden Sie hier: https://www.fbs-koblenz.de/kurssuche/kurs/Offene+Rechtsberatung/nr/S30315/bereich/details/


Шановні прихильники українських біженців!

Напад на Україну 24 лютого 2022 року був добрих три місяці тому. Досі не видно кінця. Близько 780 тис. людей втекли з України до Німеччини, 38 тис. прибули в Рейнланд-Пфальц, з них близько 1950 зараз є українцями, які проживають в районі Майєн-Кобленц (станом на 25 травня 2022 р.). Поки що вони підтримували українців у всіх питаннях і самі стали експертами. Тому ми не повторюємо тут поширені запитання з квітня 2022 року.

Федеральний уряд ухвалив новий пакет законів для підтримки українців, який включає різні галузі права та має на меті покращити турботу та підтримку українців, а також інших біженців. «Закон, який регулює негайну доплату та одноразову виплату в системах мінімального соціального страхування, а також про внесення змін до закону про фінансове вирівнювання та інших законів» був прийнятий у Бундестазі 12 травня і в Бундесраті 20 травня. прийнято та набере чинності з 1 червня 2022 року.

Нижче ми хочемо повідомити вас про суттєві зміни у законодавстві та надати додаткову інформацію:

Перехід від AsylbLG до SGB II і SGB XII: українці, які отримали призначення в імміграційних органах і отримали там вигадане свідоцтво, можуть перейти до центру зайнятості наступного місяця після видачі вигаданої довідки. Тому для більшості людей зміни стануть можливими 1 червня 2022 року. Центр зайнятості піклується не тільки про виплату основного забезпечення, але й про працевлаштування, консультації та підтримку з інших питань, таких як пошук мовного курсу та визнання професійної кваліфікації. Усі особи, які мають вигадане свідоцтво, також повинні були отримати коротку заяву SGB II поштою. Заяву слід негайно заповнити та надіслати до центру зайнятості.

Що робити, якщо вигаданого сертифіката ще немає? Зміна центру зайнятості відбувається лише через місяць після видачі вигаданого свідоцтва. Якщо ви ще не маєте вигаданого свідоцтва, будь ласка, зв’яжіться з імміграційною службою (електронна пошта: Ausla-enderbehoerde@kvmyk.de). Бюро соціального захисту продовжує виплачувати допомогу шукачам притулку, доки центр зайнятості не візьме виплати. Якщо ви ще не отримали коротку заявку на центр зайнятості, незважаючи на вигадану довідку, зверніться до міського управління соціального захисту або до найближчого офісу центру зайнятості (https://www.jobcenter-myk.de/). Кожен, хто вже досяг граничного віку згідно з §7a SGB II (наразі близько 65 років і 11 місяців) або не є «працездатним», тобто не може працювати 3 години на день, залишається під опікою служби соціального захисту.

 

Перехід від медичної допомоги до фонду обов’язкового медичного страхування (GKV): всі біженці, які переходять до центру зайнятості, повинні вибрати фонд обов’язкового медичного страхування та подати заявку на членство в ньому. Свідоцтво про членство необхідно подати до центру зайнятості. Центр зайнятості сплачує щомісячні внески. З членством у ГКВ ви також отримуєте картку медичного страхування, за якою можна користуватися медичними послугами у звичному режимі. Лікарняні залишаються відповідальними за людей, які досягли граничного віку або не є «працездатними».

 

Одноразова виплата в липні 2022 року – у зв’язку з пандемією COVID: дорослі, які мають право на пільги (AlgII/ SGB XII/ SGB II), отримають одноразову виплату в розмірі 200 євро у липні 2022 року через пандемію COVID. Правові положення з деталями можна знайти в § 17 AsylbLG, §72 SGB II, §144 SGB XII.

 

Негайна доплата за дитину з липня 2022 року: батьки, які отримують пільги відповідно до AsylbLG, SGB XII або SGB II, отримають щомісячну надбавку в розмірі 20 євро на дитину за дітей, які проживають у їхньому домогосподарстві з липня 2022 року. Точні деталі можна знайти в §72 SGB II, §16 AsylblG або §145 SGB XII. Постачальники послуг (управління соціального захисту, центр зайнятості) напевно проінформують про це постраждалих.

 

Зміна вимоги щодо проживання: Законодавчі зміни також означають, що рішення про виділення для міста/округи тепер закінчується з наданням посвідки на проживання. З наданням посвідки на проживання відповідно до §24 Auf-enthG, положення про проживання відповідно до §12a AufenthG потім поширюється на українців. Протягом перших трьох років українцям має/дозволено жити в (федеральній) країні, в яку вони були вперше призначені та прийняті. І навпаки, це означає, що зміна місця проживання, як правило, можлива в будь-якому місці RLP. Проте держава може ввести обмеження відповідно до пункту 4 розділу 12a Закону про проживання. Таким чином, застосовується наступне: Будь ласка, подайте заяву про скасування вимоги про проживання до органу, що «надає» іноземців ДО запланованого переїзду, щоб ви могли зареєструватися за новим місцем проживання.

Перебування в Україні/за кордоном: іноземці з дійсним посвідом на проживання (українці/біженці) можуть перебувати за кордоном до 6 місяців (пор. §51 Auf-enthG). Щоб повторний в’їзд був безпроблемним, при повторному в’їзді в Німеччину необхідно пред’явити електронну посвідку на проживання та дійсний паспорт. «Замінного свідоцтва» від імміграційних органів НЕ повинно бути достатньо для повторного в’їзду.

 

Страхування транспортних засобів – українські транспортні засоби – правила з 01.06.22: українські власники транспортних засобів повинні мати можливість пред’явити діючий страховий сертифікат від своєї автострахової компанії для свого транспортного засобу з червня (зелена карта). Якщо грін-карту не можна пред’явити і ви також не оформили «прикордонне страхування», транспортний засіб може бути закрито з червня 2022 року. На період після 31 травня 2022 року німецькі автострахувальники погодилися запропонувати власникам транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, можливість отримати обмежене страхування за Ausl-PflVG на термін до одного року. Загальна асоціація пропонує багатомовну інформацію з цього приводу: https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto-reise/news/kfz-versicherung-fluechtlinge-ukraine-84714

 

Перепишіть свої українські водійські права зараз: якщо ви живете в Німеччині, ви можете користуватися українськими водійськими правами лише перші шість місяців. До цього часу водійські права мають бути переписані. Для переведення теоретичний і практичний іспит необхідно здати в Німеччині. Теоретичний іспит також можна скласти російською мовою. ADAC надає корисні поради щодо трансферу: https://www.adac.de/verkehr/rund-um-den-fuehrerschein/auslaendische-fuehrerscheine/fuehrerscheinumschrift-fluechtlinge/

Обмін банкнот української гривні: Федеральне міністерство фінансів повідомило, що з 24 травня 2022 року українські банкноти можна обміняти на євро в усіх банках та ощадних касах.

Детальніше про це: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Press Releases/

 

Місцевий громадський транспорт з 1 червня 2022 року: у той час як безкоштовний транспорт для українців продовжує поширюватися на міжміські поїзди Deutsche Bahn, він більше не поширюється на місцевий транспорт у більшості регіонів. Ми рекомендуємо вам отримати інформацію в квитковій касі Deutsche Bahn та у відповідного водія автобуса перед початком подорожі. Крім того, квитком у дев’ять євро можна користуватися в місцевому громадському транспорті з червня по серпень 2022 року.

 

Безкоштовні юридичні консультації: протягом багатьох років Міністерство юстиції пропагує безкоштовні юридичні консультації в кімнатах центру сімейної освіти в Кобленці, Hohenfelder Straße 16, 56068 Koblenz. Поради для людей, які отримують «пільги на трансфер» (Alg2, SGB XII, AsylbLG тощо), проводяться в четвертий четвер кожного місяця з 9:00 до 12:30 та з 13:30 до 17:00. з Для отримання консультації необхідно записатися на прийом заздалегідь. Ви можете знайти більше інформації та контактні дані тут: https://www.fbs-koblenz.de/kurssuche/kurs/Offene+Rechtsberatung/nr/S30315/bereich/details/

 

 

Як завжди, ми у вашому розпорядженні для подальших запитань.

 

З повагою

 

Wenn du jünger als 25 Jahre bist, in Rheinland-Pfalz wohnst, einen Schulabschluss hast und jetzt auf der Suche nach deinem Ausbildungsplatz bist, kannst du an JUMP teilnehmen. JUMP ist aber auch etwas für dich, wenn du schon eine Ausbildung angefangen hattest, das Ausbildungsverhältnis aber wegen Corona aufgelöst wurde und du dich neu orientieren willst.

Bei uns erhältst du die Möglichkeit, dich auf deine Stärken zu besinnen, deine Interessen auszuloten, zusätzliche Qualifikationen zu erlangen und ein Orientierungspraktikum zu absolvieren. Auftretende Hindernisse und Schwierigkeiten räumen wir gemeinsam aus dem Weg.


Deine Coaches sind in Koblenz und Umgebung sehr gut vernetzt – seit vielen Jahren arbeiten wir mit den örtlichen Unternehmen zusammen und kennen die Hilfs- und Beratungsangebote.

Nutze diese Erfahrung für dich. In einer partnerschaftlichen Atmosphäre helfen wir dir dabei, deine Stärken und Fähigkeiten zu entfalten – versprochen!

Якщо вам не виповнилося 25 років, ви живете в Рейнланд-Пфальц, маєте атестат зрілості та зараз шукаєте навчання, ви можете взяти участь у JUMP. Однак JUMP також є для вас, якщо ви вже почали навчання, але навчання було припинено через корона, і ви хочете переорієнтуватися.

Ми надаємо вам можливість зосередитися на своїх сильних сторонах, вивчити свої інтереси, отримати додаткову кваліфікацію та пройти орієнтаційне стажування. Ми разом усунемо будь-які перешкоди та труднощі, які виникнуть.

Ваші тренери дуже добре з’єднані в Кобленці та околицях – ми багато років працюємо з місцевими компаніями і знаємо, яку допомогу та поради вони пропонують.

Використовуйте цей досвід для себе. В атмосфері партнерства ми допоможемо вам розвинути ваші сильні сторони та навички – обіцяємо!

 

 

Unsere Schwerpunkte

Situations- und Bedarfsanalyse, Coaching

·       Kennenlerntag mit gemeinsamem Frühstück

·       Anamnese (Bildungsbiografie, soziales Umfeld, berufliche Orientierung/ Vorerfahrung, persönliche Interessen & Hobbys)

·       Kompetenzfeststellung (SWOT-Analyse & Profiling)

Berufs- und Chancenberatung

·       Berufs- und Chancenberatung (AZUBI & STUDI – Berufsprofiling, Chancenanalyse)

·       Beginn Berufswegplanung (Berufskunde, Online-Arbeitgebermesse, Azubi-Börsen)

·       Bewerbercoaching (Erstellung zeitgemäßer Bewerbungsunterlagen, Nutzung von Stellenportalen)

·       Kreative Bewerbungsformen (Videobewerbung, Flyer, Initiativbewerbung)

·       Selbstpräsentationstraining (Stimm- und Sprechtraining, Outfit-Beratung, Vorstellungsgesprächstraining, Telefontraining)

·       Nutzung unterschiedlicher Online-Kanäle

Ergänzende Qualifikationen

·       Arbeits- und Lernmethoden (Programm Lernen lernen, Lebenslanges Lernen, gängige Arbeits- und Kulturtechniken, Lerntypentest, richtig Visualisieren)

·       Assessmentcenter, Selbstmanagement (Zielsetzung, Arbeitspläne erstellen, Ziele verfolgen, Ziele reflektieren, Prioritäten setzen)

·       Teamfähigkeit (interkulturelle Kompetenzen, Kommunikationstraining, Kritikfähigkeit, Konsensfähigkeit)

·       Office-Programme, Internetführerschein/ digitaler Wandel (Umgang mit den sozialen-Medien, Beurteilung von Quellen im Internet, Fakenews, gängige Videokonferenzsoftware, Sicherheit im Internet, Datenschutz, Cybermobbing)

Entwicklung einer Zukunftsperspektive

·       Fortsetzung Berufswegplanung (Traineeprogramme, Freiwilligendienste, Langzeitpraktikum, Hospitationstage)

·       (Weiter)-Vermittlung in schulische oder berufliche Bildungsmaßnahmen (Berufsausbildung, Studium, weiterführende Schule)

Наш фокус

Аналіз ситуації та потреб, коучинг

 

· Спільне знайомство за сніданком

 

Анамнез (освітня біографія, соціальне середовище, професійна орієнтація / попередній досвід, особисті інтереси та хобі)

 

· Оцінка компетентності (SWOT-аналіз та профілювання)

Поради щодо кар'єри та можливостей

 

· Поради щодо кар'єри та можливостей (AZUBI & STUDI - профіль роботи, аналіз можливостей)

 

· Початок планування кар'єри (професійні знання, онлайн ярмарок роботодавців, обмін стажерами)

 

Коучинг кандидатів (створення актуальних документів, використання порталів вакансій)

 

· Творчі форми заявки (відеододаток, флаєр, незапрошена заявка)

 

· Навчання самопрезентації (навчання голосу та мовлення, поради щодо одягу, навчання на співбесіді, навчання по телефону)

 

· Використання різних онлайн-каналів

Додаткова кваліфікація

 

· Методи роботи та навчання (програма навчання, навчання протягом усього життя, загальні робочі та культурні методи, тест типу навчання, правильна візуалізація)

 

· Центр оцінки, самоуправління (постановка цілей, створення планів роботи, досягнення цілей, роздуми над цілями, встановлення пріоритетів)

 

Вміння працювати в команді (міжкультурні навички, тренування спілкування, здатність сприймати критику, здатність досягати консенсусу)

 

· Офісні програми, посвідчення водія в Інтернеті/цифрові зміни (робота із соціальними мережами, оцінка джерел в Інтернеті, фейкові новини, звичайне програмне забезпечення для відеоконференцій, безпека в Інтернеті, захист даних, кіберзалякування)

Розвиток перспективи на майбутнє

 

· Продовження планування кар'єри (програми стажування, волонтерські послуги, довгострокове стажування, дні стажування)

 

· (Подальше) влаштування в школу або заходи професійної підготовки (професійне навчання, навчання, середня школа)

 

Kontaktiere uns unter:

 

Koblenz

 

Tel.: 0261 / 98 36 66 27

Mobil : 0179 / 26 66 13 4

jump@gfbi-bildung.de

www.projekt-jump.de

Wallersheimerweg 60

 

56070 Koblenz

 

Зв'яжіться з нами за адресою:

 

Кобленц

 

Телефон: 0261 / 98 36 66 27

Мобільний: 0179 / 26 66 13 4

jump@gfbi-bildung.de

www.projekt-jump.de

Wallersheimerweg 60

 

56070 Кобленц

Ansprechpartner

Связаться с

Keine Mitarbeiter gefunden.